RẮNCHÂUCHẤUCHIMHỔTẮCVỊTKHỈHƯƠUCAOCỔSÓINGỰAVẰNCHÓTHỎHEOTRÂUSẤUGẤUĐÀĐIỂUẾCHVOICHIMCÁNHCỤTBƯƠMBƯỚMSÂUTỬMÈOHEOCHUỘTRẮNCHÂUCHẤUCHIMHỔTẮCVỊTKHỈHƯƠUCAOCỔSÓINGỰAVẰNCHÓTHỎHEOTRÂUSẤUGẤUĐÀĐIỂUẾCHVOICHIMCÁNHCỤTBƯƠMBƯỚMSÂUTỬMÈOHEOCHUỘT

MIÊU TẢ ĐỘNG VẬT - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 1. RẮN
 2. CHÂU CHẤU
 3. CHIM
 4. HỔ
 5. TẮC KÈ
 6. VỊT
 7. HÀ MÃ
 8. KHỈ
 9. HƯƠU CAO CỔ
 10. SÓI
 11. NGỰA VẰN
 12. CHÓ
 13. THỎ
 14. HEO
 15. TRÂU
 16. CÁ SẤU
 17. GẤU
 18. ĐÀ ĐIỂU
 19. ẾCH
 20. VOI
 21. CHIM CÁNH CỤT
 22. BƯƠM BƯỚM
 23. SÂU
 24. SƯ TỬ
 25. MÈO
 26. CÁ HEO
 27. CHUỘT