Iemand moetpreciesdikwijls naarhet toiletIemand isduidelijk metiets andersbezigIemand heeftniet door dathet pauze isIemanddrinkteen pintjeIemand isaan hetneuspeuterenIemandligt inbedEendeur inbeeldIemandgebruikt 3xhet woordeigenlijk in 1zinIemandzit teetenIemandhaalt ietstussen zijntandenIemandzegt:"persoonlijkvind ik..."Iemand zegt:"Bij ons werddit gezegd."Eenrommeligekamer inbeeldIemand vraagtof die toch nogiets magaanvullen op hetvorige puntIemand lachtontzettendluid en hardEenboekenrekIemand isbezig met deoplader in delaptop testekenIemanddrinktwaterIemand zegt:"Ik weet nietof dit algezegd is..."Iemandheeft eenheadsetIemand doetenthousiastover KrinkelIets vanKrinkelkomt inbeeldIemanddrinkt uiteenChiroflesEr passeerteenopkikkertjevan SpoorZESIemandheeftoortjes inIemand zegt:"Ik heb dit nietmeteenteruggevondenin hetdocument."EenChiroposterop deachtergrondIemandvraagt waardit idee gaatlandenIemandzitbuitenIemanddraagt eenleidingskoordErpasseerteenfamilielidIemand ismeer bezigmet de gsmdan met devergaderingIemand zegt:"Bij ons inhet verbondleefde ditwel..."Iemanddraagt deofficiëleChirotruiIemandpraat terwijlniemand hethoortIemandvalt inslaapIemanddraagt eenkledingsstukvan de ChiroIemandvergeetzich teunmutenIemandplaatst eenandereachtergrondIemandgaatzeker 3xuit beeldIemandzegt dat dewerklast tehoog isIemandheeft plotsanderekleren aanIemandniestIemandzit in dezetelIemanddraagt deofficiëleChiro t-shirtIemandverdwijnt halfvan het schermzonderduidelijke redenIemandhoest indeelleboogIemanddrinkteen colaIemandhoudt perongeluk ietsvoor decameraErpasseerteenhuisdierIemand moetpreciesdikwijls naarhet toiletIemand isduidelijk metiets andersbezigIemand heeftniet door dathet pauze isIemanddrinkteen pintjeIemand isaan hetneuspeuterenIemandligt inbedEendeur inbeeldIemandgebruikt 3xhet woordeigenlijk in 1zinIemandzit teetenIemandhaalt ietstussen zijntandenIemandzegt:"persoonlijkvind ik..."Iemand zegt:"Bij ons werddit gezegd."Eenrommeligekamer inbeeldIemand vraagtof die toch nogiets magaanvullen op hetvorige puntIemand lachtontzettendluid en hardEenboekenrekIemand isbezig met deoplader in delaptop testekenIemanddrinktwaterIemand zegt:"Ik weet nietof dit algezegd is..."Iemandheeft eenheadsetIemand doetenthousiastover KrinkelIets vanKrinkelkomt inbeeldIemanddrinkt uiteenChiroflesEr passeerteenopkikkertjevan SpoorZESIemandheeftoortjes inIemand zegt:"Ik heb dit nietmeteenteruggevondenin hetdocument."EenChiroposterop deachtergrondIemandvraagt waardit idee gaatlandenIemandzitbuitenIemanddraagt eenleidingskoordErpasseerteenfamilielidIemand ismeer bezigmet de gsmdan met devergaderingIemand zegt:"Bij ons inhet verbondleefde ditwel..."Iemanddraagt deofficiëleChirotruiIemandpraat terwijlniemand hethoortIemandvalt inslaapIemanddraagt eenkledingsstukvan de ChiroIemandvergeetzich teunmutenIemandplaatst eenandereachtergrondIemandgaatzeker 3xuit beeldIemandzegt dat dewerklast tehoog isIemandheeft plotsanderekleren aanIemandniestIemandzit in dezetelIemanddraagt deofficiëleChiro t-shirtIemandverdwijnt halfvan het schermzonderduidelijke redenIemandhoest indeelleboogIemanddrinkteen colaIemandhoudt perongeluk ietsvoor decameraErpasseerteenhuisdier

De Ultieme Nationale Planning Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 1. Iemand moet precies dikwijls naar het toilet
 2. Iemand is duidelijk met iets anders bezig
 3. Iemand heeft niet door dat het pauze is
 4. Iemand drinkt een pintje
 5. Iemand is aan het neuspeuteren
 6. Iemand ligt in bed
 7. Een deur in beeld
 8. Iemand gebruikt 3x het woord eigenlijk in 1 zin
 9. Iemand zit te eten
 10. Iemand haalt iets tussen zijn tanden
 11. Iemand zegt: "persoonlijk vind ik..."
 12. Iemand zegt: "Bij ons werd dit gezegd."
 13. Een rommelige kamer in beeld
 14. Iemand vraagt of die toch nog iets mag aanvullen op het vorige punt
 15. Iemand lacht ontzettend luid en hard
 16. Een boekenrek
 17. Iemand is bezig met de oplader in de laptop te steken
 18. Iemand drinkt water
 19. Iemand zegt: "Ik weet niet of dit al gezegd is..."
 20. Iemand heeft een headset
 21. Iemand doet enthousiast over Krinkel
 22. Iets van Krinkel komt in beeld
 23. Iemand drinkt uit een Chirofles
 24. Er passeert een opkikkertje van Spoor ZES
 25. Iemand heeft oortjes in
 26. Iemand zegt: "Ik heb dit niet meteen teruggevonden in het document."
 27. Een Chiroposter op de achtergrond
 28. Iemand vraagt waar dit idee gaat landen
 29. Iemand zit buiten
 30. Iemand draagt een leidingskoord
 31. Er passeert een familielid
 32. Iemand is meer bezig met de gsm dan met de vergadering
 33. Iemand zegt: "Bij ons in het verbond leefde dit wel..."
 34. Iemand draagt de officiële Chirotrui
 35. Iemand praat terwijl niemand het hoort
 36. Iemand valt in slaap
 37. Iemand draagt een kledingsstuk van de Chiro
 38. Iemand vergeet zich te unmuten
 39. Iemand plaatst een andere achtergrond
 40. Iemand gaat zeker 3x uit beeld
 41. Iemand zegt dat de werklast te hoog is
 42. Iemand heeft plots andere kleren aan
 43. Iemand niest
 44. Iemand zit in de zetel
 45. Iemand draagt de officiële Chiro t-shirt
 46. Iemand verdwijnt half van het scherm zonder duidelijke reden
 47. Iemand hoest in de elleboog
 48. Iemand drinkt een cola
 49. Iemand houdt per ongeluk iets voor de camera
 50. Er passeert een huisdier