ZaiKeMeishuLaoshiYinyueZhongwenPengyouShangwanXuexiaoWodeWoTashiheti yuyoushiZaiKeMeishuLaoshiYinyueZhongwenPengyouShangwanXuexiaoWodeWoTashiheti yuyoushi

Learning Chinese Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 1. Zai
 2. Ke
 3. Mei shu
 4. Lao shi
 5. Yin yue
 6. Zhong wen
 7. Peng you
 8. Shang
 9. wan
 10. Xue xiao
 11. Wo de
 12. Wo
 13. Ta shi
 14. he
 15. ti yu
 16. you shi