SaumyaVikṛtiNandanaVikramaDurmukhaKīlakaŚuklaViśvāvasuVirodhakṛtaPramodadūtaŚhārvariSarvadhāriAkshayaChitrabhānuPārthivaRaudraVyayaRaktākṣiŚobhanaVṛushaprajāPrajāpatiBahudhānyaKrodhana/ManyuRākṣasaĀṅgīrasaĪśvaraDundubhiDurmatiVibhavaHevilambiŚubhakṛtaŚrīmukhaVirodhiĀnandaParābhavaVikhāriKālayuktaPiṅgalaRudhirodgāriPlavaVijayaManmathaTāraṇaParidhāviPrabhavaPramādiSubhānuPramāthiJayaSarvajitYuvaKrodhiBhāvaSādhāraṇaKharaPlavaṅgaVilambiDhātṛuNala/AnalaSiddhārthiSaumyaVikṛtiNandanaVikramaDurmukhaKīlakaŚuklaViśvāvasuVirodhakṛtaPramodadūtaŚhārvariSarvadhāriAkshayaChitrabhānuPārthivaRaudraVyayaRaktākṣiŚobhanaVṛushaprajāPrajāpatiBahudhānyaKrodhana/ManyuRākṣasaĀṅgīrasaĪśvaraDundubhiDurmatiVibhavaHevilambiŚubhakṛtaŚrīmukhaVirodhiĀnandaParābhavaVikhāriKālayuktaPiṅgalaRudhirodgāriPlavaVijayaManmathaTāraṇaParidhāviPrabhavaPramādiSubhānuPramāthiJayaSarvajitYuvaKrodhiBhāvaSādhāraṇaKharaPlavaṅgaVilambiDhātṛuNala/AnalaSiddhārthi

Hindi Words Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
 1. Saumya
 2. Vikṛti
 3. Nandana
 4. Vikrama
 5. Durmukha
 6. Kīlaka
 7. Śukla
 8. Viśvāvasu
 9. Virodhakṛta
 10. Pramodadūta
 11. Śhārvari
 12. Sarvadhāri
 13. Akshaya
 14. Chitrabhānu
 15. Pārthiva
 16. Raudra
 17. Vyaya
 18. Raktākṣi
 19. Śobhana
 20. Vṛushaprajā
 21. Prajāpati
 22. Bahudhānya
 23. Krodhana/Manyu
 24. Rākṣasa
 25. Āṅgīrasa
 26. Īśvara
 27. Dundubhi
 28. Durmati
 29. Vibhava
 30. Hevilambi
 31. Śubhakṛta
 32. Śrīmukha
 33. Virodhi
 34. Ānanda
 35. Parābhava
 36. Vikhāri
 37. Kālayukta
 38. Piṅgala
 39. Rudhirodgāri
 40. Plava
 41. Vijaya
 42. Manmatha
 43. Tāraṇa
 44. Paridhāvi
 45. Prabhava
 46. Pramādi
 47. Subhānu
 48. Pramāthi
 49. Jaya
 50. Sarvajit
 51. Yuva
 52. Krodhi
 53. Bhāva
 54. Sādhāraṇa
 55. Khara
 56. Plavaṅga
 57. Vilambi
 58. Dhātṛu
 59. Nala/Anala
 60. Siddhārthi