TryllestavTryllingFakkelTroneSverdBokFlyvendeskapningSopelimeKappeHeksDrageSoldaterHemmeliginngangRustningFantasifullskapningHestIldLysendegjenstandTrollTrollmannKroneBorgHodeplaggUgleMagiskgjenstand

Norwegian Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. Tryllestav
 2. Trylling
 3. Fakkel
 4. Trone
 5. Sverd
 6. Bok
 7. Flyvende skapning
 8. Sopelime
 9. Kappe
 10. Heks
 11. Drage
 12. Soldater
 13. Hemmelig inngang
 14. Rustning
 15. Fantasifull skapning
 16. Hest
 17. Ild
 18. Lysende gjenstand
 19. Troll
 20. Trollmann
 21. Krone
 22. Borg
 23. Hodeplagg
 24. Ugle
 25. Magisk gjenstand