Bordjevan deanderleeg etenHarkenMeester-knechtDood ofdegladiolenFransmanheel langin beeld(tragisch)Linke-ballenKoersin dekoersDat is regel1 uit hetwielerboekjeKoffie-molentjeZit ineenzetelWoutPoelsheeft eenklaplongParijsis nogverSouplesseHij geefter eensnok aan'De Bus' /GroupettoSpringtin hetwielGaatjedichtpoefenGeparkeerdstaanAan deboomschuddenJasjeuitdoenPinotdoet ietsdomssnotvoor deogenTourwacht opniemandKruiddrooghoudenBordjevan deanderleeg etenHarkenMeester-knechtDood ofdegladiolenFransmanheel langin beeld(tragisch)Linke-ballenKoersin dekoersDat is regel1 uit hetwielerboekjeKoffie-molentjeZit ineenzetelWoutPoelsheeft eenklaplongParijsis nogverSouplesseHij geefter eensnok aan'De Bus' /GroupettoSpringtin hetwielGaatjedichtpoefenGeparkeerdstaanAan deboomschuddenJasjeuitdoenPinotdoet ietsdomssnotvoor deogenTourwacht opniemandKruiddrooghouden

TOUR - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Bordje van de ander leeg eten
 2. Harken
 3. Meester-knecht
 4. Dood of de gladiolen
 5. Fransman heel lang in beeld (tragisch)
 6. Linke-ballen
 7. Koers in de koers
 8. Dat is regel 1 uit het wielerboekje
 9. Koffie-molentje
 10. Zit in een zetel
 11. Wout Poels heeft een klaplong
 12. Parijs is nog ver
 13. Souplesse
 14. Hij geeft er een snok aan
 15. 'De Bus' / Groupetto
 16. Springt in het wiel
 17. Gaatje dicht poefen
 18. Geparkeerd staan
 19. Aan de boom schudden
 20. Jasje uitdoen
 21. Pinot doet iets doms
 22. snot voor de ogen
 23. Tour wacht op niemand
 24. Kruid droog houden