"Nee, erkomtgeen bilexpose""Dit werkt nogniet, maar hetis ook pasde zoveelstestream"Noemtzichzelf"Kech"Vloekt, legt danuit dat vloekenniet debedoeling is"Oh ja datwilde ikdoen vóórde stream"Doorzoektkamer naariets dat zewil laten zienFace camondersteboven"Het is oké,er zijn hiergeenkinderen...hoop ik""Doneer!Neewacht nietdoen"ChecktviewercountFaalthard ineen spelFrisdrankreclameTechnischeproblemen"Oh ohoh ohoh"Enthousiasme/verbazingover nieuwevolgers"Nou!""Hallo?!"EmotionelerantRealiseertzich dat zeaan hetratelen is"Ik heb hetgehad metFall Guys"*speelt FallGuys*Flexenmetstreamsetup"Ga danmaar weg.Nee, nietdoen, blijf!"Legt uit datze niet weetwat ze aanhet doen isPraat overwat zeallemaalgekochtheeft"Nee, erkomtgeen bilexpose""Dit werkt nogniet, maar hetis ook pasde zoveelstestream"Noemtzichzelf"Kech"Vloekt, legt danuit dat vloekenniet debedoeling is"Oh ja datwilde ikdoen vóórde stream"Doorzoektkamer naariets dat zewil laten zienFace camondersteboven"Het is oké,er zijn hiergeenkinderen...hoop ik""Doneer!Neewacht nietdoen"ChecktviewercountFaalthard ineen spelFrisdrankreclameTechnischeproblemen"Oh ohoh ohoh"Enthousiasme/verbazingover nieuwevolgers"Nou!""Hallo?!"EmotionelerantRealiseertzich dat zeaan hetratelen is"Ik heb hetgehad metFall Guys"*speelt FallGuys*Flexenmetstreamsetup"Ga danmaar weg.Nee, nietdoen, blijf!"Legt uit datze niet weetwat ze aanhet doen isPraat overwat zeallemaalgekochtheeft

Sannatee's stream - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. "Nee, er komt geen bil expose"
 2. "Dit werkt nog niet, maar het is ook pas de zoveelste stream"
 3. Noemt zichzelf "Kech"
 4. Vloekt, legt dan uit dat vloeken niet de bedoeling is
 5. "Oh ja dat wilde ik doen vóór de stream"
 6. Doorzoekt kamer naar iets dat ze wil laten zien
 7. Face cam ondersteboven
 8. "Het is oké, er zijn hier geen kinderen... hoop ik"
 9. "Doneer! Nee wacht niet doen"
 10. Checkt viewer count
 11. Faalt hard in een spel
 12. Frisdrank reclame
 13. Technische problemen
 14. "Oh oh oh oh oh"
 15. Enthousiasme /verbazing over nieuwe volgers
 16. "Nou!"
 17. "Hallo?!"
 18. Emotionele rant
 19. Realiseert zich dat ze aan het ratelen is
 20. "Ik heb het gehad met Fall Guys" *speelt Fall Guys*
 21. Flexen met stream setup
 22. "Ga dan maar weg. Nee, niet doen, blijf!"
 23. Legt uit dat ze niet weet wat ze aan het doen is
 24. Praat over wat ze allemaal gekocht heeft