Iemandis aanhet etenLauralaat haarpoes zienNico zegteen VariaIemanddie in zijnneuspeutertMarie komtte dicht bijhet schermIemanddeeltzijn/haarschermEr is eenplaspauzeMarie diezegt: “Ik hebnog een lospuntje”Anna iser nietIemand dieprobleemheeft metzijn microNicovertaaltDuncanMathiasdiepraatIemand heeftzijn cameranietaanstaanIemanddie zegt:"Ons papazei..."Het woord"Johan"valtDuncanlaat zijnpoep zienMarievult HespaanJef enEmmavolgensamen denLKIemanddie inslaap valtTiti dieaan hetgame ismet ViktorWout zegtde naam:”Ella”IemanddraagtgeenbroekLotte enJannediscussiërenWout diezegt:”Simpel”Er komteen ouderin hetbeeldLorezegtTruttebelSennedrinktalcoholIemanddraagt eenmondmaskerDuncanzegt ietsonnuttigDejongensdoen hunT-shirt uitChantylaat haartetten zien3 mensenveranderenhunachtergrondIemandzegt:"Imposter"Iemandzegt :"kUtCoROna"Zezeggen:"Klusteamfixt het"Iemanddie zegt“Hou uwbek”Iemandis aanhet etenLauralaat haarpoes zienNico zegteen VariaIemanddie in zijnneuspeutertMarie komtte dicht bijhet schermIemanddeeltzijn/haarschermEr is eenplaspauzeMarie diezegt: “Ik hebnog een lospuntje”Anna iser nietIemand dieprobleemheeft metzijn microNicovertaaltDuncanMathiasdiepraatIemand heeftzijn cameranietaanstaanIemanddie zegt:"Ons papazei..."Het woord"Johan"valtDuncanlaat zijnpoep zienMarievult HespaanJef enEmmavolgensamen denLKIemanddie inslaap valtTiti dieaan hetgame ismet ViktorWout zegtde naam:”Ella”IemanddraagtgeenbroekLotte enJannediscussiërenWout diezegt:”Simpel”Er komteen ouderin hetbeeldLorezegtTruttebelSennedrinktalcoholIemanddraagt eenmondmaskerDuncanzegt ietsonnuttigDejongensdoen hunT-shirt uitChantylaat haartetten zien3 mensenveranderenhunachtergrondIemandzegt:"Imposter"Iemandzegt :"kUtCoROna"Zezeggen:"Klusteamfixt het"Iemanddie zegt“Hou uwbek”

BINGO ZOOM LK - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
 1. Iemand is aan het eten
 2. Laura laat haar poes zien
 3. Nico zegt een Varia
 4. Iemand die in zijn neus peutert
 5. Marie komt te dicht bij het scherm
 6. Iemand deelt zijn/haar scherm
 7. Er is een plaspauze
 8. Marie die zegt: “Ik heb nog een los puntje”
 9. Anna is er niet
 10. Iemand die probleem heeft met zijn micro
 11. Nico vertaalt Duncan
 12. Mathias die praat
 13. Iemand heeft zijn camera niet aanstaan
 14. Iemand die zegt:" Ons papa zei..."
 15. Het woord "Johan" valt
 16. Duncan laat zijn poep zien
 17. Marie vult Hesp aan
 18. Jef en Emma volgen samen den LK
 19. Iemand die in slaap valt
 20. Titi die aan het game is met Viktor
 21. Wout zegt de naam :”Ella”
 22. Iemand draagt geen broek
 23. Lotte en Janne discussiëren
 24. Wout die zegt: ”Simpel”
 25. Er komt een ouder in het beeld
 26. Lore zegt Truttebel
 27. Senne drinkt alcohol
 28. Iemand draagt een mondmasker
 29. Duncan zegt iets onnuttig
 30. De jongens doen hun T-shirt uit
 31. Chanty laat haar tetten zien
 32. 3 mensen veranderen hun achtergrond
 33. Iemand zegt: "Imposter"
 34. Iemand zegt :"kUt CoROna"
 35. Ze zeggen: "Klusteam fixt het"
 36. Iemand die zegt “Hou uw bek”