etenvoor hetschermkaakjezonnetjecactuscollega is telaat voor hetmiddaggedeeltebroodbakhuisdier/kindin beeldTGOjokerechogeluidtumtumiemandkijkt op z'ntelefooniemandloopt weg/naar dewcJe vielevenwegplaspauzejoggingbroekvan collegain beeldSorry, m'nmicrofoonstond uitgedragsmatrixvierHoortiedereenmij?Zie jemijnscherm?oogcontactmet eencollegaWil iedereenz'nmicrofoon uitdoen?doorelkaarpratencamera/microfoonwerkt nietetenvoor hetschermkaakjezonnetjecactuscollega is telaat voor hetmiddaggedeeltebroodbakhuisdier/kindin beeldTGOjokerechogeluidtumtumiemandkijkt op z'ntelefooniemandloopt weg/naar dewcJe vielevenwegplaspauzejoggingbroekvan collegain beeldSorry, m'nmicrofoonstond uitgedragsmatrixvierHoortiedereenmij?Zie jemijnscherm?oogcontactmet eencollegaWil iedereenz'nmicrofoon uitdoen?doorelkaarpratencamera/microfoonwerkt niet

Studiedag PBS online - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. eten voor het scherm
 2. kaakje
 3. zonnetje
 4. cactus
 5. collega is te laat voor het middaggedeelte
 6. broodbak
 7. huisdier/kind in beeld
 8. TGO
 9. joker
 10. echo geluid
 11. tumtum
 12. iemand kijkt op z'n telefoon
 13. iemand loopt weg/ naar de wc
 14. Je viel even weg
 15. plaspauze
 16. joggingbroek van collega in beeld
 17. Sorry, m'n microfoon stond uit
 18. gedragsmatrix
 19. vier
 20. Hoort iedereen mij?
 21. Zie je mijn scherm?
 22. oogcontact met een collega
 23. Wil iedereen z'n microfoon uit doen?
 24. door elkaar praten
 25. camera/microfoon werkt niet