"Hebbenjullie ookeenecho?""Mijnverbindingis slecht."HandjeinbeeldIemandeet iets"Zullen webeginnen?""De bel! Ikmoet evenopendoen."Er loopteen kinddoor hetbeeld"We wachteneven totiedereen eris.""Wiemissenwe nog?""Kunnenjullie mijhoren?"IemanddrinktietsIemand heefteen schilderijop deachtergrond."Kan jeons datmailen?"Iemandmetoortjes inIemandgaaptIemandheeft ietsroze aanIaIemandheeft eenkoptelefoonopIemandwordtgebeldIemandsbeeldloopt vastIemandzit in hetdonker."Sorry, mijnvolgendemeetingbegint.""Ik zaleven mijnbeelddelen."Iemandgaapt"Ikhoorniets.""Zeg datnogeens?""Niettegelijkpraten!""Hallo,hallooo,halloooo!"Iemandheeft ietsop zijnhoofd"Wil je jemicrofoonuitdoen?""Sorry,mijnmicrofoonstond uit.""Jemicrofoonstaat uit!"Er loopt eenhuisdier doorhet beeld"Hebbenjullie ookeenecho?""Mijnverbindingis slecht."HandjeinbeeldIemandeet iets"Zullen webeginnen?""De bel! Ikmoet evenopendoen."Er loopteen kinddoor hetbeeld"We wachteneven totiedereen eris.""Wiemissenwe nog?""Kunnenjullie mijhoren?"IemanddrinktietsIemand heefteen schilderijop deachtergrond."Kan jeons datmailen?"Iemandmetoortjes inIemandgaaptIemandheeft ietsroze aanIaIemandheeft eenkoptelefoonopIemandwordtgebeldIemandsbeeldloopt vastIemandzit in hetdonker."Sorry, mijnvolgendemeetingbegint.""Ik zaleven mijnbeelddelen."Iemandgaapt"Ikhoorniets.""Zeg datnogeens?""Niettegelijkpraten!""Hallo,hallooo,halloooo!"Iemandheeft ietsop zijnhoofd"Wil je jemicrofoonuitdoen?""Sorry,mijnmicrofoonstond uit.""Jemicrofoonstaat uit!"Er loopt eenhuisdier doorhet beeld

MEET - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
 1. "Hebben jullie ook een echo?"
 2. "Mijn verbinding is slecht."
 3. Handje in beeld
 4. Iemand eet iets
 5. "Zullen we beginnen?"
 6. "De bel! Ik moet even open doen."
 7. Er loopt een kind door het beeld
 8. "We wachten even tot iedereen er is."
 9. "Wie missen we nog?"
 10. "Kunnen jullie mij horen?"
 11. Iemand drinkt iets
 12. Iemand heeft een schilderij op de achtergrond.
 13. "Kan je ons dat mailen?"
 14. Iemand met oortjes in
 15. Iemand gaapt
 16. Ia
  Iemand heeft iets roze aan
 17. Iemand heeft een koptelefoon op
 18. Iemand wordt gebeld
 19. Iemands beeld loopt vast
 20. Iemand zit in het donker.
 21. "Sorry, mijn volgende meeting begint."
 22. "Ik zal even mijn beeld delen."
 23. Iemand gaapt
 24. "Ik hoor niets."
 25. "Zeg dat nog eens?"
 26. "Niet tegelijk praten!"
 27. "Hallo, hallooo, halloooo!"
 28. Iemand heeft iets op zijn hoofd
 29. "Wil je je microfoon uitdoen?"
 30. "Sorry, mijn microfoon stond uit."
 31. "Je microfoon staat uit!"
 32. Er loopt een huisdier door het beeld