35Suzanne30 Dansje de helenacht metmij59Watskebeurt42 Methart enziel52 Reisjelangs derijn33Maakme gek27 Vlieg metme meenaar deregenboog28 Ik voelme zoverdomdalleen66 Zovrolijk47Alles isliefde38 Sindsn dag of269Rosanne25Bangerhart67Dansplaat11 Leefnu hetkan32 Ik heb dehele nachtliggendromen46 Kooswerkeloos71Zwartwit9 Daargaat ze73 Mylittlelady48 Detroubadour5 Jij krijgt dielach niet vanmijn gezicht20Lieverdan lief74 ik ben blijdat ik je nietvergeten ben36Bestelmaar64 Netals inde film14 Jijbent zo34Woonboot7 ’tdonderten ’tbliksemt72 Jeloogtegen mij41 Laatme nietmeeralleen55 Mijnhoutenhart10 Eeneigenhuis70 Binnenzonderkloppen31 Bijons in dejordaan26 Daar int kleinecafe aande haven51Nederwiet60Manuela18 Hebje evenvoor mij12 Mooieblauweogen6 Bloedzweet entranen16Dromenzijnbedrog22 Zijmaakt hetverschil39Papa8 M’nfavoriet68 Van voornaar achtervan linksnaar rechts57 Liefsuitlonden63 Zelfsje naamis mooi58Oceaan45Opzij37 Hetland vanMaas enWaal4Kali15 Jij denktmaar dat jealles magvan mij.29 Kon ikmaareven bij jezijn54 Aan deAmsterdamsegrachten21Beauty &the brains50Stiekemgedanst49 Evenaan mijnmoedervragen3 Hoehetdanst44 Ikneemje mee53 komvan datdak af19 Hetregentzonnestralen40 Stilin mij1 Tulpen uitAmsterdam75 Hetis altijdlente24Smoorverliefd56 Alsze erniet is2 Laat dezon in jehart17Kleinejongen23Leef61 Ochwas ikmaar62 Ikheb jelief43Dansenop devulkaan13Geefmij er 265 Zegeensmeisje35Suzanne30 Dansje de helenacht metmij59Watskebeurt42 Methart enziel52 Reisjelangs derijn33Maakme gek27 Vlieg metme meenaar deregenboog28 Ik voelme zoverdomdalleen66 Zovrolijk47Alles isliefde38 Sindsn dag of269Rosanne25Bangerhart67Dansplaat11 Leefnu hetkan32 Ik heb dehele nachtliggendromen46 Kooswerkeloos71Zwartwit9 Daargaat ze73 Mylittlelady48 Detroubadour5 Jij krijgt dielach niet vanmijn gezicht20Lieverdan lief74 ik ben blijdat ik je nietvergeten ben36Bestelmaar64 Netals inde film14 Jijbent zo34Woonboot7 ’tdonderten ’tbliksemt72 Jeloogtegen mij41 Laatme nietmeeralleen55 Mijnhoutenhart10 Eeneigenhuis70 Binnenzonderkloppen31 Bijons in dejordaan26 Daar int kleinecafe aande haven51Nederwiet60Manuela18 Hebje evenvoor mij12 Mooieblauweogen6 Bloedzweet entranen16Dromenzijnbedrog22 Zijmaakt hetverschil39Papa8 M’nfavoriet68 Van voornaar achtervan linksnaar rechts57 Liefsuitlonden63 Zelfsje naamis mooi58Oceaan45Opzij37 Hetland vanMaas enWaal4Kali15 Jij denktmaar dat jealles magvan mij.29 Kon ikmaareven bij jezijn54 Aan deAmsterdamsegrachten21Beauty &the brains50Stiekemgedanst49 Evenaan mijnmoedervragen3 Hoehetdanst44 Ikneemje mee53 komvan datdak af19 Hetregentzonnestralen40 Stilin mij1 Tulpen uitAmsterdam75 Hetis altijdlente24Smoorverliefd56 Alsze erniet is2 Laat dezon in jehart17Kleinejongen23Leef61 Ochwas ikmaar62 Ikheb jelief43Dansenop devulkaan13Geefmij er 265 Zegeensmeisje

Hits van Hollandse bodem - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
 1. 35 Suzanne
 2. 30 Dans je de hele nacht met mij
 3. 59 Watskebeurt
 4. 42 Met hart en ziel
 5. 52 Reisje langs de rijn
 6. 33 Maak me gek
 7. 27 Vlieg met me mee naar de regenboog
 8. 28 Ik voel me zo verdomd alleen
 9. 66 Zo vrolijk
 10. 47 Alles is liefde
 11. 38 Sinds n dag of 2
 12. 69 Rosanne
 13. 25 Banger hart
 14. 67 Dansplaat
 15. 11 Leef nu het kan
 16. 32 Ik heb de hele nacht liggen dromen
 17. 46 Koos werkeloos
 18. 71 Zwart wit
 19. 9 Daar gaat ze
 20. 73 My little lady
 21. 48 De troubadour
 22. 5 Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht
 23. 20 Liever dan lief
 24. 74 ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
 25. 36 Bestel maar
 26. 64 Net als in de film
 27. 14 Jij bent zo
 28. 34 Woonboot
 29. 7 ’t dondert en ’t bliksemt
 30. 72 Je loog tegen mij
 31. 41 Laat me niet meer alleen
 32. 55 Mijn houten hart
 33. 10 Een eigen huis
 34. 70 Binnen zonder kloppen
 35. 31 Bij ons in de jordaan
 36. 26 Daar in t kleine cafe aan de haven
 37. 51 Nederwiet
 38. 60 Manuela
 39. 18 Heb je even voor mij
 40. 12 Mooie blauwe ogen
 41. 6 Bloed zweet en tranen
 42. 16 Dromen zijn bedrog
 43. 22 Zij maakt het verschil
 44. 39 Papa
 45. 8 M’n favoriet
 46. 68 Van voor naar achter van links naar rechts
 47. 57 Liefs uit londen
 48. 63 Zelfs je naam is mooi
 49. 58 Oceaan
 50. 45 Opzij
 51. 37 Het land van Maas en Waal
 52. 4 Kali
 53. 15 Jij denkt maar dat je alles mag van mij.
 54. 29 Kon ik maar even bij je zijn
 55. 54 Aan de Amsterdamse grachten
 56. 21 Beauty & the brains
 57. 50 Stiekem gedanst
 58. 49 Even aan mijn moeder vragen
 59. 3 Hoe het danst
 60. 44 Ik neem je mee
 61. 53 kom van dat dak af
 62. 19 Het regent zonnestralen
 63. 40 Stil in mij
 64. 1 Tulpen uit Amsterdam
 65. 75 Het is altijd lente
 66. 24 Smoorverliefd
 67. 56 Als ze er niet is
 68. 2 Laat de zon in je hart
 69. 17 Kleine jongen
 70. 23 Leef
 71. 61 Och was ik maar
 72. 62 Ik heb je lief
 73. 43 Dansen op de vulkaan
 74. 13 Geef mij er 2
 75. 65 Zeg eens meisje