FórmulaMoisésCobijaDeshumificadorPañalesCambiadorde pañalesPañaleraChupónBabyGymCunaCocheAceitedecocoGorrodebebéCélulasmadresPapeleradepañalesMamáPapáMonitosColchónde cunaJuguetesTeterosMediasdebebéCremaparapañalitisBaberoToallashúmedasCompotaCordónUmbilicalLecheMaternaTermómetroCepilloparateterosLeonardoSilla decarroBombasacalechesTrabajodepartoFórmulaMoisésCobijaDeshumificadorPañalesCambiadorde pañalesPañaleraChupónBabyGymCunaCocheAceitedecocoGorrodebebéCélulasmadresPapeleradepañalesMamáPapáMonitosColchónde cunaJuguetesTeterosMediasdebebéCremaparapañalitisBaberoToallashúmedasCompotaCordónUmbilicalLecheMaternaTermómetroCepilloparateterosLeonardoSilla decarroBombasacalechesTrabajodeparto

Baby Shower de Leonardo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 1. Fórmula
 2. Moisés
 3. Cobija
 4. Deshumificador
 5. Pañales
 6. Cambiador de pañales
 7. Pañalera
 8. Chupón
 9. Baby Gym
 10. Cuna
 11. Coche
 12. Aceite de coco
 13. Gorro de bebé
 14. Células madres
 15. Papelera de pañales
 16. Mamá
 17. Papá
 18. Monitos
 19. Colchón de cuna
 20. Juguetes
 21. Teteros
 22. Medias de bebé
 23. Crema para pañalitis
 24. Babero
 25. Toallas húmedas
 26. Compota
 27. Cordón Umbilical
 28. Leche Materna
 29. Termómetro
 30. Cepillo para teteros
 31. Leonardo
 32. Silla de carro
 33. Bomba saca leches
 34. Trabajo de parto