Doe eenduopoepsessieLaat iemandzeggen: “Ikben zo oudals ik mevoel.”Douchemet al jeklerenaanDraaf een uurlang sokkenalshandschoenenVertel 10minuten lang100% dewaarheidSpeel chubbybunny (spekjes inje mond proppenen elke keerchubby bunnyuitspreken)Geef eencadeauaan dejarigeGeef eenluchtbandconcert bijhetkampvuurWordtgekozenvoor hetouwe-lullen-corveeDoe eenhandstand en roep“ik ben Atlas en ikdraag de wereldop mijn handen!”Begin dedag meteen BitterLemonGedraag jeals een kleinkindtegenover dejongste leidingGa hakkenvoor de AK-keet terwijl eriemand aanhet AKken isZeg een heledag ‘vinkgor’tegen alleswat vies engoor isVertel eenleukeanekkedote(naavondeten)GeefiemandeencomplimentHaal eenBVO’tje vooriemandandersBlaas eenballon optot dieknaptDoe eendansje omde DikkeBoom heenZing eenverjaardagsliedjevoor de jarigeRen 2rondjesom dekeetBegin dedag metbullepapDoop jevoeten ineen lekkervoetenbadjeKlim ineenboomEet eenteentjeknoflookZet 3 dagen opeen rij omdezelfdetijd(binnen eenhalf uur) hetzelfdeliedje aanZeg vooreen halfuur alleenmaar jaEscaleer hetonderwerp vaneen gesprekbinnen 2minuten naarranzige dingenEet een helemaaltijd met2 lepelsGeefTwinkyeen high-five!Zing eenliedje vooriemandZet eenspeurtocht uitvoor alleslettenshampoMaak eenmenselijkepiramide(misschien niet,want risicovolgedrag?)Doe eenlimonadeadt-wedstrijd(bij vet warmweer)Doe 15kledingstukkenaanGeef eenrondjeaan jekleurMaakeenliedDoe eenonuitgenodigdrolletje bij eenkleurProbeeriemand eenlepel aan tesmerenDoe een renspel metBenny hilltheme op deachtergrondPlak eendrijfnoodleverticaal aan jerug en zeg dat jedit hebt om je rugrecht te houdenVerlies armpjedrukken van 1v/d kinderenin je groepSpoteenhertLaat 10 kinderen door eenheel A4 papiertje kruipenzonder dat deze scheurt ofmet tape aan elkaargemaakt is of de uiteindesaan elkaar zijn geknoopt?Ik snap deze zelf niethelemaal(Lisa)Verzamel 10takken enleg ze vangroot naarkleinMaak vooriemand eenuitgebreidetostiDrink eenglas waterterwijl je eenhandstanddoetHerhaal devraag van eencoi bij eengroepstoespraakZoek driemensen extraen doe eenkruiwagenraceGeef eencomplimentaan eenstaflidSpeel hetland vangeen ideeHoudt eenwatergevechtRoep bingo(en zing eenlied als heteen valse is)Jongleermet 3rauweeierenHelp witmet eenklusjeGa kopjeonder inhet tweedewielHaal eenprank uitWissel vankleding metiemand(misschien niet,want risicovolgedrag?)Win eenrollatorraceGebruik dekaasschaaf alskomkommerschaafWineenspelStop in 1keer jeboterhamin je mondKlei eenpaardenpoeppopetjeHelp eenhandje inde keukenDraag eenkontkapjevoor eenhalf uurLaat jesminkendoor dekinderenVerzamel 5verschillendebloemenSla een eiop jehoofdkapotBezoek hetpaardenpodiumterwijl hetdonker isPel eenbanaanmet jevoetenDraag tijdenshet ontbijt ofavond eten jeklerenachterstevorenSta 10minuten stilzonder tebewegenVerf jehaargrijsMaak eenuur langje zinnenniet afDoe meeaan alti-ontbijt/dinerDrink op 1dag uitelke kleurbekerDraag eenliefdesbriefop aaniemand uitde stafDoe eendansje ophetvolleybalveldNeem eenpangkoekmet alleserop eneraanDoe jehanden in delucht vooreen dixie(corvee)VraagiemandtenhuwelijkDoe eenduopoepsessieLaat iemandzeggen: “Ikben zo oudals ik mevoel.”Douchemet al jeklerenaanDraaf een uurlang sokkenalshandschoenenVertel 10minuten lang100% dewaarheidSpeel chubbybunny (spekjes inje mond proppenen elke keerchubby bunnyuitspreken)Geef eencadeauaan dejarigeGeef eenluchtbandconcert bijhetkampvuurWordtgekozenvoor hetouwe-lullen-corveeDoe eenhandstand en roep“ik ben Atlas en ikdraag de wereldop mijn handen!”Begin dedag meteen BitterLemonGedraag jeals een kleinkindtegenover dejongste leidingGa hakkenvoor de AK-keet terwijl eriemand aanhet AKken isZeg een heledag ‘vinkgor’tegen alleswat vies engoor isVertel eenleukeanekkedote(naavondeten)GeefiemandeencomplimentHaal eenBVO’tje vooriemandandersBlaas eenballon optot dieknaptDoe eendansje omde DikkeBoom heenZing eenverjaardagsliedjevoor de jarigeRen 2rondjesom dekeetBegin dedag metbullepapDoop jevoeten ineen lekkervoetenbadjeKlim ineenboomEet eenteentjeknoflookZet 3 dagen opeen rij omdezelfdetijd(binnen eenhalf uur) hetzelfdeliedje aanZeg vooreen halfuur alleenmaar jaEscaleer hetonderwerp vaneen gesprekbinnen 2minuten naarranzige dingenEet een helemaaltijd met2 lepelsGeefTwinkyeen high-five!Zing eenliedje vooriemandZet eenspeurtocht uitvoor alleslettenshampoMaak eenmenselijkepiramide(misschien niet,want risicovolgedrag?)Doe eenlimonadeadt-wedstrijd(bij vet warmweer)Doe 15kledingstukkenaanGeef eenrondjeaan jekleurMaakeenliedDoe eenonuitgenodigdrolletje bij eenkleurProbeeriemand eenlepel aan tesmerenDoe een renspel metBenny hilltheme op deachtergrondPlak eendrijfnoodleverticaal aan jerug en zeg dat jedit hebt om je rugrecht te houdenVerlies armpjedrukken van 1v/d kinderenin je groepSpoteenhertLaat 10 kinderen door eenheel A4 papiertje kruipenzonder dat deze scheurt ofmet tape aan elkaargemaakt is of de uiteindesaan elkaar zijn geknoopt?Ik snap deze zelf niethelemaal(Lisa)Verzamel 10takken enleg ze vangroot naarkleinMaak vooriemand eenuitgebreidetostiDrink eenglas waterterwijl je eenhandstanddoetHerhaal devraag van eencoi bij eengroepstoespraakZoek driemensen extraen doe eenkruiwagenraceGeef eencomplimentaan eenstaflidSpeel hetland vangeen ideeHoudt eenwatergevechtRoep bingo(en zing eenlied als heteen valse is)Jongleermet 3rauweeierenHelp witmet eenklusjeGa kopjeonder inhet tweedewielHaal eenprank uitWissel vankleding metiemand(misschien niet,want risicovolgedrag?)Win eenrollatorraceGebruik dekaasschaaf alskomkommerschaafWineenspelStop in 1keer jeboterhamin je mondKlei eenpaardenpoeppopetjeHelp eenhandje inde keukenDraag eenkontkapjevoor eenhalf uurLaat jesminkendoor dekinderenVerzamel 5verschillendebloemenSla een eiop jehoofdkapotBezoek hetpaardenpodiumterwijl hetdonker isPel eenbanaanmet jevoetenDraag tijdenshet ontbijt ofavond eten jeklerenachterstevorenSta 10minuten stilzonder tebewegenVerf jehaargrijsMaak eenuur langje zinnenniet afDoe meeaan alti-ontbijt/dinerDrink op 1dag uitelke kleurbekerDraag eenliefdesbriefop aaniemand uitde stafDoe eendansje ophetvolleybalveldNeem eenpangkoekmet alleserop eneraanDoe jehanden in delucht vooreen dixie(corvee)Vraagiemandtenhuwelijk

Benidorm Bastards Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
 1. Doe een duo poepsessie
 2. Laat iemand zeggen: “Ik ben zo oud als ik me voel.”
 3. Douche met al je kleren aan
 4. Draaf een uur lang sokken als handschoenen
 5. Vertel 10 minuten lang 100% de waarheid
 6. Speel chubby bunny (spekjes in je mond proppen en elke keer chubby bunny uitspreken)
 7. Geef een cadeau aan de jarige
 8. Geef een luchtband concert bij het kampvuur
 9. Wordt gekozen voor het ouwe-lullen-corvee
 10. Doe een handstand en roep “ik ben Atlas en ik draag de wereld op mijn handen!”
 11. Begin de dag met een Bitter Lemon
 12. Gedraag je als een klein kind tegenover de jongste leiding
 13. Ga hakken voor de AK-keet terwijl er iemand aan het AKken is
 14. Zeg een hele dag ‘vinkgor’ tegen alles wat vies en goor is
 15. Vertel een leuke anekkedote(na avondeten)
 16. Geef iemand een compliment
 17. Haal een BVO’tje voor iemand anders
 18. Blaas een ballon op tot die knapt
 19. Doe een dansje om de Dikke Boom heen
 20. Zing een verjaardagsliedje voor de jarige
 21. Ren 2 rondjes om de keet
 22. Begin de dag met bullepap
 23. Doop je voeten in een lekker voetenbadje
 24. Klim in een boom
 25. Eet een teentje knoflook
 26. Zet 3 dagen op een rij om dezelfde tijd(binnen een half uur) hetzelfde liedje aan
 27. Zeg voor een half uur alleen maar ja
 28. Escaleer het onderwerp van een gesprek binnen 2 minuten naar ranzige dingen
 29. Eet een hele maaltijd met 2 lepels
 30. Geef Twinky een high-five!
 31. Zing een liedje voor iemand
 32. Zet een speurtocht uit voor alle slettenshampo
 33. Maak een menselijke piramide (misschien niet, want risicovol gedrag?)
 34. Doe een limonade adt-wedstrijd (bij vet warm weer)
 35. Doe 15 kledingstukken aan
 36. Geef een rondje aan je kleur
 37. Maak een lied
 38. Doe een onuitgenodigd rolletje bij een kleur
 39. Probeer iemand een lepel aan te smeren
 40. Doe een ren spel met Benny hill theme op de achtergrond
 41. Plak een drijfnoodle verticaal aan je rug en zeg dat je dit hebt om je rug recht te houden
 42. Verlies armpje drukken van 1 v/d kinderen in je groep
 43. Spot een hert
 44. Laat 10 kinderen door een heel A4 papiertje kruipen zonder dat deze scheurt of met tape aan elkaar gemaakt is of de uiteindes aan elkaar zijn geknoopt? Ik snap deze zelf niet helemaal(Lisa)
 45. Verzamel 10 takken en leg ze van groot naar klein
 46. Maak voor iemand een uitgebreide tosti
 47. Drink een glas water terwijl je een handstand doet
 48. Herhaal de vraag van een coi bij een groepstoespraak
 49. Zoek drie mensen extra en doe een kruiwagenrace
 50. Geef een compliment aan een staflid
 51. Speel het land van geen idee
 52. Houdt een watergevecht
 53. Roep bingo (en zing een lied als het een valse is)
 54. Jongleer met 3 rauwe eieren
 55. Help wit met een klusje
 56. Ga kopje onder in het tweede wiel
 57. Haal een prank uit
 58. Wissel van kleding met iemand (misschien niet, want risicovol gedrag?)
 59. Win een rollatorrace
 60. Gebruik de kaasschaaf als komkommerschaaf
 61. Win een spel
 62. Stop in 1 keer je boterham in je mond
 63. Klei een paardenpoeppopetje
 64. Help een handje in de keuken
 65. Draag een kontkapje voor een half uur
 66. Laat je sminken door de kinderen
 67. Verzamel 5 verschillende bloemen
 68. Sla een ei op je hoofd kapot
 69. Bezoek het paardenpodium terwijl het donker is
 70. Pel een banaan met je voeten
 71. Draag tijdens het ontbijt of avond eten je kleren achterstevoren
 72. Sta 10 minuten stil zonder te bewegen
 73. Verf je haar grijs
 74. Maak een uur lang je zinnen niet af
 75. Doe mee aan alti-ontbijt/diner
 76. Drink op 1 dag uit elke kleur beker
 77. Draag een liefdesbrief op aan iemand uit de staf
 78. Doe een dansje op het volleybalveld
 79. Neem een pangkoek met alles erop en eraan
 80. Doe je handen in de lucht voor een dixie (corvee)
 81. Vraag iemand ten huwelijk