SảConnộiMẹhạtChimSẻngoạiBốEmgiáoÔngngoạiYêuCáixeThươngAnhÔngnộiGiaphảFree!TạChịVẽBaSảConnộiMẹhạtChimSẻngoạiBốEmgiáoÔngngoạiYêuCáixeThươngAnhÔngnộiGiaphảFree!TạChịVẽBa

Vn2 Bai1,2 - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 1. Sả
 2. Con Cá
 3. Bà nội
 4. Mẹ
 5. hạt mè
 6. Chim Sẻ
 7. Bà ngoại
 8. Bố
 9. Em
 10. Cô giáo
 11. Ông ngoại
 12. Yêu
 13. Cái xe
 14. Thương
 15. Anh
 16. Ông nội
 17. Gia phả
 18. Free!
 19. Tạ
 20. Chị
 21. Vẽ
 22. Ba