Du skamotioneraunderjullovetHitta någonsom ska firabortrest i årDuhållerett talOm detkommer snöär du ute ochleker i snönHitta någonsom intekommer haen granhemmaAllsångAllsångHitta någonsom kommeravge ettnyårslöfteHitta någonsom kommerspelajulklappsspeletGe enkomplimangtill någon iditt bordJulklappHemma hoser får man tafrån "undralagret"(Alladin)Ge beröm tillnågon somförtjänar detBordetbjussar påett buseller annatDu bjussarpå ett roligtminne frånht-21Du köper jul-klapparnasista veckaninnanjulaftonFråga omnågot du intevet om hentill en ibordetI årkommerdu varajultomteDubjussar påett rim omskolanDu är klarmed jul-klapparnainnan dec.Du ska haen filmkvällunderjullovetHittanågon somfirar julbortrestDu skaåka skidorunderjullovetHittanågon sominte tyckerom sillDu skamotioneraunderjullovetHitta någonsom ska firabortrest i årDuhållerett talOm detkommer snöär du ute ochleker i snönHitta någonsom intekommer haen granhemmaAllsångAllsångHitta någonsom kommeravge ettnyårslöfteHitta någonsom kommerspelajulklappsspeletGe enkomplimangtill någon iditt bordJulklappHemma hoser får man tafrån "undralagret"(Alladin)Ge beröm tillnågon somförtjänar detBordetbjussar påett buseller annatDu bjussarpå ett roligtminne frånht-21Du köper jul-klapparnasista veckaninnanjulaftonFråga omnågot du intevet om hentill en ibordetI årkommerdu varajultomteDubjussar påett rim omskolanDu är klarmed jul-klapparnainnan dec.Du ska haen filmkvällunderjullovetHittanågon somfirar julbortrestDu skaåka skidorunderjullovetHittanågon sominte tyckerom sill

Julfest - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Du ska motionera under jullovet
 2. Hitta någon som ska fira bortrest i år
 3. Du håller ett tal
 4. Om det kommer snö är du ute och leker i snön
 5. Hitta någon som inte kommer ha en gran hemma
 6. Allsång
 7. Allsång
 8. Hitta någon som kommer avge ett nyårslöfte
 9. Hitta någon som kommer spela julklappsspelet
 10. Ge en komplimang till någon i ditt bord
 11. Julklapp
 12. Hemma hos er får man ta från "undra lagret" (Alladin)
 13. Ge beröm till någon som förtjänar det
 14. Bordet bjussar på ett bus eller annat
 15. Du bjussar på ett roligt minne från ht-21
 16. Du köper jul-klapparna sista veckan innan julafton
 17. Fråga om något du inte vet om hen till en i bordet
 18. I år kommer du vara jultomte
 19. Du bjussar på ett rim om skolan
 20. Du är klar med jul-klapparna innan dec.
 21. Du ska ha en filmkväll under jullovet
 22. Hitta någon som firar jul bortrest
 23. Du ska åka skidor under jullovet
 24. Hitta någon som inte tycker om sill