"Heeftiemandeenhulpvraag?"Ik startopnieuwop"Kat zit temiauwen indeachtergrond"Ik heb jeop mutegezet"*Tweemensenpraten doorelkaar**Kind(eren)zwaaiennaar dewebcam"Ik hebtelefoon!""Ik moetdoor naarhet volgendeoverleg"*Hetbeeld vaniemand isbevroren*"Kappergeweest?*Deurbel /telefoon gaatop deachtergrond*"Kaniedereenmijhoren?""kaniedereendit zien?"Kan jeme eventaggen?""...blijf jenog evenhangen?"Je geluidstaat noguit!"*Poes/hondpaard looptdoor hetbeeld*"Is ...er ookbij?""Sorry,zeg jij hetmaar""Je vielevenweg..."Wie gaatdatoppakken?"Schiet jijeenafspraakin?""Sorry,ik wasafgeleid"*Onderkin*(webcamvan onder)*Iemand zetzijn of haarwebcam uit*"Heeftiemandeenhulpvraag?"Ik startopnieuwop"Kat zit temiauwen indeachtergrond"Ik heb jeop mutegezet"*Tweemensenpraten doorelkaar**Kind(eren)zwaaiennaar dewebcam"Ik hebtelefoon!""Ik moetdoor naarhet volgendeoverleg"*Hetbeeld vaniemand isbevroren*"Kappergeweest?*Deurbel /telefoon gaatop deachtergrond*"Kaniedereenmijhoren?""kaniedereendit zien?"Kan jeme eventaggen?""...blijf jenog evenhangen?"Je geluidstaat noguit!"*Poes/hondpaard looptdoor hetbeeld*"Is ...er ookbij?""Sorry,zeg jij hetmaar""Je vielevenweg..."Wie gaatdatoppakken?"Schiet jijeenafspraakin?""Sorry,ik wasafgeleid"*Onderkin*(webcamvan onder)*Iemand zetzijn of haarwebcam uit*

Thuiswerken bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 1. "Heeft iemand een hulpvraag?
 2. "Ik start opnieuw op"
 3. Kat zit te miauwen in de achtergrond
 4. "Ik heb je op mute gezet"
 5. *Twee mensen praten door elkaar*
 6. *Kind(eren) zwaaien naar de webcam
 7. "Ik heb telefoon!"
 8. "Ik moet door naar het volgende overleg"
 9. *Het beeld van iemand is bevroren*
 10. "Kapper geweest?
 11. *Deurbel / telefoon gaat op de achtergrond*
 12. "Kan iedereen mij horen?"
 13. "kan iedereen dit zien?
 14. "Kan je me even taggen?"
 15. "...blijf je nog even hangen?
 16. "Je geluid staat nog uit!"
 17. *Poes/hond paard loopt door het beeld*
 18. "Is ... er ook bij?"
 19. "Sorry, zeg jij het maar"
 20. "Je viel even weg..."
 21. Wie gaat dat oppakken?
 22. "Schiet jij een afspraak in?"
 23. "Sorry, ik was afgeleid"
 24. *Onderkin* (webcam van onder)
 25. *Iemand zet zijn of haar webcam uit*