Iemandmet eenfluovestMoni’sDuif opstandbeeldGekkehoedIemand diezich aan hetinsmeren isEenchef-kokIets dat telang in dezon heeftgelegenEengezin meteen hondGrotesnorIemanddie eenboek leestIemand dieposeertmet detorenIets dat vanvorm lanveranderenIemandmet eenknuffelEenschilderijIemand meteenhoofdtelefoonOrigineleschoenenPizzahawaïKlefkoppelIetsoranjeIemandmetzwemgeriefaanEenvoorwerpgroter dan3mIemand met2verschillendesokkenEen anderevlag dan deitaliaansevlagLelijktoeristenhemdIemandmet eenfluovestMoni’sDuif opstandbeeldGekkehoedIemand diezich aan hetinsmeren isEenchef-kokIets dat telang in dezon heeftgelegenEengezin meteen hondGrotesnorIemanddie eenboek leestIemand dieposeertmet detorenIets dat vanvorm lanveranderenIemandmet eenknuffelEenschilderijIemand meteenhoofdtelefoonOrigineleschoenenPizzahawaïKlefkoppelIetsoranjeIemandmetzwemgeriefaanEenvoorwerpgroter dan3mIemand met2verschillendesokkenEen anderevlag dan deitaliaansevlagLelijktoeristenhemd

Pisa bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
B
2
G
3
B
4
B
5
B
6
G
7
I
8
I
9
N
10
G
11
I
12
O
13
N
14
N
15
I
16
O
17
G
18
I
19
O
20
G
21
O
22
N
23
B
24
O
 1. B-Iemand met een fluovest
 2. G-Moni’s
 3. B-Duif op standbeeld
 4. B-Gekke hoed
 5. B-Iemand die zich aan het insmeren is
 6. G-Een chef-kok
 7. I-Iets dat te lang in de zon heeft gelegen
 8. I-Een gezin met een hond
 9. N-Grote snor
 10. G-Iemand die een boek leest
 11. I-Iemand die poseert met de toren
 12. O-Iets dat van vorm lan veranderen
 13. N-Iemand met een knuffel
 14. N-Een schilderij
 15. I-Iemand met een hoofdtelefoon
 16. O-Originele schoenen
 17. G-Pizza hawaï
 18. I-Klef koppel
 19. O-Iets oranje
 20. G-Iemand met zwemgerief aan
 21. O-Een voorwerp groter dan 3m
 22. N-Iemand met 2 verschillende sokken
 23. B-Een andere vlag dan de italiaanse vlag
 24. O-Lelijk toeristenhemd