unDVDuncuardounpupitreunestantede librosunmarcadounlapizunpapelunpupitreunapareduntecaldounCDunapantallaunasillaunabanderaunmapaunratonunacomputadoraunboradorunaventanauncuadernounapapeleraunareglaunaimpresoraunapizarraunasala declaseunescritoriounboligafounlibrounrelojunahoja depapelunDVDuncuardounpupitreunestantede librosunmarcadounlapizunpapelunpupitreunapareduntecaldounCDunapantallaunasillaunabanderaunmapaunratonunacomputadoraunboradorunaventanauncuadernounapapeleraunareglaunaimpresoraunapizarraunasala declaseunescritoriounboligafounlibrounrelojunahoja depapel

Los objectos de la clase - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 1. un DVD
 2. un cuardo
 3. un pupitre
 4. un estante de libros
 5. un marcado
 6. un lapiz
 7. un papel
 8. un pupitre
 9. una pared
 10. un tecaldo
 11. un CD
 12. una pantalla
 13. una silla
 14. una bandera
 15. un mapa
 16. un raton
 17. una computadora
 18. un borador
 19. una ventana
 20. un cuaderno
 21. una papelera
 22. una regla
 23. una impresora
 24. una pizarra
 25. una sala de clase
 26. un escritorio
 27. un boligafo
 28. un libro
 29. un reloj
 30. una hoja de papel