LiesGruntjesJeannettevan derLindenTheodeHaasLeonEijsboutsHennieAasmanPiet vanDuijnhovenAnsRonnes -VerheijenJennevan denBoomAnsSeltenAdavan deKolkMaria vanderZanden-WientjesRenévan denBoomMoniqueSeltenElsVerschoor- JanssenAnita vanGrunsvenHannekevanDommelen- ThoonenLiaGruntjes -van derAaMoniqueCraptsKimBaltussenMarianneBiemansLyckeLindersMat vandenBroekAnneVerhallenCasjaSmitsLiesbethVerwegenUdovan derZandenHenkvan derBurgtLiesGruntjesJeannettevan derLindenTheodeHaasLeonEijsboutsHennieAasmanPiet vanDuijnhovenAnsRonnes -VerheijenJennevan denBoomAnsSeltenAdavan deKolkMaria vanderZanden-WientjesRenévan denBoomMoniqueSeltenElsVerschoor- JanssenAnita vanGrunsvenHannekevanDommelen- ThoonenLiaGruntjes -van derAaMoniqueCraptsKimBaltussenMarianneBiemansLyckeLindersMat vandenBroekAnneVerhallenCasjaSmitsLiesbethVerwegenUdovan derZandenHenkvan derBurgt

enjoying voices 30 jaar - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 1. Lies Gruntjes
 2. Jeannette van der Linden
 3. Theo de Haas
 4. Leon Eijsbouts
 5. Hennie Aasman
 6. Piet van Duijnhoven
 7. Ans Ronnes - Verheijen
 8. Jenne van den Boom
 9. Ans Selten
 10. Ada van de Kolk
 11. Maria van der Zanden- Wientjes
 12. René van den Boom
 13. Monique Selten
 14. Els Verschoor - Janssen
 15. Anita van Grunsven
 16. Hanneke van Dommelen - Thoonen
 17. Lia Gruntjes - van der Aa
 18. Monique Crapts
 19. Kim Baltussen
 20. Marianne Biemans
 21. Lycke Linders
 22. Mat van den Broek
 23. Anne Verhallen
 24. Casja Smits
 25. Liesbeth Verwegen
 26. Udo van der Zanden
 27. Henk van der Burgt