LembagaPenyeliaanKewanganSyariahDisputeResolutionServiceasetluaranTidakSyarikat yangmenawarkanperkhidmatanpasaranmodalMenggalakkan danmengembangkansektor perkhidmatankewangan yangkukuh dan progresif5YaGlobalMoneyWeek20012011PenyeliaanBank danInstitusiKewangan3AwangYusof binHj AbdRahmanAutoritiMonetariBruneiDarussalamMelindungikesejahteraanpenggunakewanganUnitPenasihatKewanganIslam19671Pehin OrangKaya InderaPahlawan DatoSeri SetiaAwang HajiSuyoiRepublikSingapuraUlangtahun ke-40PerjanjianKesalingbolehtukaranMatawangLembagaMatawangdan MonetariBruneiBND1.329Bilion

Untitled Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 1. Lembaga Penyeliaan Kewangan Syariah
 2. Dispute Resolution Service
 3. aset luaran
 4. Tidak
 5. Syarikat yang menawarkan perkhidmatan pasaran modal
 6. Menggalakkan dan mengembangkan sektor perkhidmatan kewangan yang kukuh dan progresif
 7. 5
 8. Ya
 9. Global Money Week
 10. 2001
 11. 2011
 12. Penyeliaan Bank dan Institusi Kewangan
 13. 3
 14. Awang Yusof bin Hj Abd Rahman
 15. Autoriti Monetari Brunei Darussalam
 16. Melindungi kesejahteraan pengguna kewangan
 17. Unit Penasihat Kewangan Islam
 18. 1967
 19. 1
 20. Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi
 21. Republik Singapura
 22. Ulangtahun ke-40 Perjanjian Kesalingbolehtukaran Matawang
 23. Lembaga Matawang dan Monetari Brunei
 24. BND 1.329 Bilion