woordenschat NN 2 havo hoofdstuk 4

woordenschat NN 2 havo hoofdstuk 4 Bingo Card
Preview

This bingo card has 58 words: aan de hand van, alimentatie, als een donderslag bij heldere hemel, als gevolg van, als gevolg van, alternatieve, autoritaire, co-ouderschap, de dupe zijn, door middel van, door middel van, een heilig huisje, een open deur, een pak van mijn hart, emancipatie, gearrangeerd, gedeelde smart is halve smart, geijkte, gelegaliseerd, gepaard gaan met, herwaardering, houden van, iets op de lange baan schuiven, impact, in aansluiting op, in diskrediet, in het huwlijksbootje stappen, in verband met, kostwinner, met behulp van, met betrekking tot, moeders wil is wet, mondiger, niets in de melk te brokkelen hebben, om wille van, onaantastbare, onder invloed van, onoverkomelijk, op basis van, op de hoogte zijn van, op de klippen lopen, optie, rationele, rechtvaardigt, rivilege, sceptici, secularisatie, stammen uit, taboe, ten aanzien van, ten bate van, ten tijde van, tutoyeren, uitlopen op, uitmonden in, van weleer, wijzen op and zorgen voor.

⚠ This card has duplicate items: als gevolg van (2), door middel van (2)

More like this:

NN h4 woordenschat deel 1 | 2T/H Woordenschat H3 | woordenschat h3-1 NN 2 havo | Amsterdam Excursie Bingo 2017 | Bruiloft bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.