NN h4 woordenschat deel 1

NN h4 woordenschat deel 1 Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 30 words: 1.     aan de hand van, 2.     alimentatie, 3.     als een donderslag bij heldere hemel, 4.     alternatieve, 5.     autoritaire, 6.     co-ouderschap, 7.     de dupe zijn, 8.     een heilig huisje, 9.     een open deur, 10.  een pak van mijn hart, 11.  emancipatie, 12.  gearrangeerd, 13.  gedeelde smart is halve smart, 14.  geijkte, 15.  gelegaliseerd, 16.  gepaard gaan met, 17.  herwaardering, 18.  houden van, 19.  iets op de lange baan schuiven, 20.  impact, 21.  in diskrediet, 22.  in het huwlijksbootje stappen, 23.  kostwinner, 24.  met behulp van, 25.  moeders wil is wet, 26.  mondiger, 27.  niets in de melk te brokkelen hebben, 28.  onaantastbare, 29.  onoverkomelijk and 30.  op de hoogte zijn van.

More like this:

woordenschat NN 2 havo hoofdstuk 4 | Bouquet Bingo | Bingo 'Deel je leven' | Bingo 'Deel je leven' | Ik Geloof In Mij

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.