College Bingo #Perspectiefnota

College Bingo #Perspectiefnota Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: "Doen we al", "Dat heeft tijd nodig", "Klinkt sympathiek, maar...", "Als kind was mijn lievelingsdier een kip", "Daar gaan wij niet over", "We zijn nog in gesprek", "Is overbodig", "Daar moet u het mee doen", "Ik ga geen uitspraken doen over...", "Dat kan ik niet toezeggen", "Ontraden", "Goed om te zien dat..., maar...", "Doen we niet", "Ontraden", "Is niet onze verantwoordelijkheid", "Ik verwijs naar het Bestuursakkoord", "In het rapport heeft u kunnen lezen", "Daar hebben we het al eerder over gehad", "Dat is niet aan ons", "Einde van het jaar", "Ik kan u melden...", "Klinkt sympathiek, maar...", "Heb vertrouwen" and "Gebeurt al".

⚠ This card has duplicate items: "Klinkt sympathiek, maar..." (2), "Ontraden" (2)

More like this:

Stater Bingo | taalschool be like | Reactieve Bingo kaart | Dokters Bingo | Stief Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.