Stater Bingo

Stater Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Dat wordt nieuw maatwerk, daar hebben we het nooit eerder over gehad, Stater standaard, dat doen we nooit, dat kan helemaal niet, dat doen we voor andere klanten ook zo, oei, dat weet ik eigenlijk ook niet, dat doen we altijd zo, hoe erg is dat?, vloeit er bloed uit?, dan moet het maar procedureel, dat aan we niet doen, tsja....., dat gaat naar de geldgever, dat is voor BLS, dat is voor O&A, dat doet Uitingen, daar heb ik ze niet over gehoord, dat moet de stuurgroep maar beslissen, ehhhhh..., naar de regie, dat leggen we voor, daar horen we nooit iets over and dat is dan een actiepunt....

More like this:

Reactieve Bingo kaart | HGL diploma bingo! | College Bingo #Perspectiefnota | Puberbingo | Jongerenuitspraken

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.