Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: fijn, plezierig, voor een tijdje, iets pakken dat op de grond ligt, dit gebruik je om na te maken, knoeien, het antwoord op een probleem, met botten, eerste letters van een woord herhalen, een kleur die niet opvalt, de ver- pleegster, doorgaan tot iets klaar is, rondlopen en om je heen kijken, de zoen, zware dingen dragen, een sticker voor op een kaart of brief, ernstig en deftig, een grote winkel met producten, de manier waarop iets klinkt, een hok voor kippen, iemand die nergens woont en rondtrekt, dier dat melk drinkt bij zijn moeder, fantaseren en niet opletten om je heen, de dag na morgen and een vettige creme voor op je huid of wondje.

More like this:

Woordenschat thema 6 | | Technologie Disk Thema 8 | | EVIL BITCHES

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.