Woorden bingo

Woorden bingo Card
Preview

This bingo card has 21 words: De toespraak, Je maakt een opmerking die precies zegt hoe iets zit, De vorm van een materiaal, Heel precies, Zonder einde, Erg saai, Een bewijsstuk om als enige een uitvinding te mogen verkopen, Dat iets goed in elkaar zit, Hoe je het kunt gebruiken, Van deze tijd, Volgens de afgesproken regels vragen om iets te krijgen, Overal een oplossing voor vinden, Een plan van iets wat je wilt maken, Een proefmodel, geschikt voor het doel, Duidelijk en met kracht, In hoeverre je iets kunt gebruiken, Spannend iets wat je aandacht vasthoudt, (bijna) niet kunnen wachten tot iets begint, De grootte and Zoals je iets eruit ziet als je van bovenaf naar kijkt.

More like this:

Woorden bingo | Woorden bingo | Technologie Disk Thema 8 | Woordenschat blok 1 + 2 | Micah Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.