חנוכה

חנוכה Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: חנוכה, סופגניות, סביבונים, דמי חנוכה, לביבות, חונכיה, 44, כד שמן קטן, יהודה המכבי, יונים, אנטיוכוס, רבים מול מעתים, שמונה ימים, מכבים, "נר לי דקיק", "סביבון סוב סוב סוב", "מעוז צור", הדלקת נרות, טיולים, פרסום הנס, מפגשים משפחתיים, ברכות על הנרות, נר, ספינג and חופש מבית ספר.

More like this:

שירי חנוכה | בינגו חנוכה | חנכה | בינגו חנוכה | חנוכה

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.