שירי חנוכה

שירי חנוכה Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 10 words: באנו חושך לגרש, סביבון סוב סוב, נר לי, כד קטן, חנוכיה לי יש, הנרות הללו, לכבוד החנוכה, מעוז צור, חנוכה חנוכה and ברכה לחנוכה.

More like this:

בינגו חנוכה | חנוכה | בינגו חנוכה | ספר א | חברים בעברית #1: ״זאת אני

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.