Aan het woord: tot 'Technologische ontwikkelingen'

Aan het woord: tot 'Technologische ontwikkelingen' Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: Elk jaar wordt er op 17 oktober wereldwijd _______ bij armoede., De politie heeft ___ ____ _____ gezocht naar het vermiste meisje, maar zonder resultaat., Kan jij je ________ hoe je leven er zonder je computer, gsm of internet zou uitzien?, Vaak is éénrichtingsverkeer niet van ________ voor fietsers en mogen zij de straat van beide kanten inrijden., Als je geen 'nee' kan zeggen, is het moeilijk je grenzen te _______, In december wordt er op tv regelmatig ________ op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar., Er zijn zoveel ________ in die drukke omgeving dat hij er onrustig van wordt, De meeste voorstellen van de regering leken hem op korte termijn niet ________, Aan het einde van zijn carrière was hij zowel geestelijk als lichamelijk, _______, De behoefte aan ander werk was voor haar de belangrijkste ______ om een nieuwe baan te zoeken., De nieuwe directeur ondervond veel ________ tegen zijn nieuwe plannen., Als je het even niet meer ____ ____,kan het helpen om met een vriend of vriendin om raad te vragen., Je weet niet wat het is om werkloos te zijn, als je het niet zelf hebt ________, Haar huisarts heeft een dieet ________waarmee ze 20 kilo kan verliezen in 6 maanden., Het is ongelooflijk maar na 4 jaar spreekt zij _______ Nederlands. Je kan niet horen dat ze hier niet is opgegroeid., We waren enorm ______ toen de dokter ons het goede nieuws had verteld., Na 2 maanden zomervakantie is het tijd om weer _____ ___ _____ te gaan., In Londen wordt altijd veel _____ _______ _____ Kerst., Vanmorgen _____ mijn internetverbinding ____ en daardoor heb ik de hele dag niet kunnen werken., Bij de rellen in Brussel heeft de politie niet ________ en was er veel schade aan winkels en geparkeerde auto's., Ik heb het ________ om de kamer van mijn zoon op te ruimen., Hoe kan ik mijn kind helpen als hij of zij lijdt aan een ______ aan concentratie?, Er ______ plotseling vreemde verhalen ___ over haar verleden als spionne. and Je voelt je zo _____ als je op basis van je achternaam geen baan kan vinden..

More like this:

Online vergader bingo | 3BBL - Fictie blok 1 t/m 6 | Zoek iemand die... | Kerst 2018 | G2 - App 4 tm 6 - Unite 4 (N-F)

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.