Online vergader bingo

Online vergader bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: Iemand verdwijnt uit beeld zonder iets te zeggen, Het geluid van een filmpje wordt niet mee gedeeld., Iemand vergeet zijn microfoon aan te zetten, "Kunnen we dan besluiten?", ... heeft de vergadering verlaten, Er wordt bij iemand aangebeld, "Kunnen jullie mijn scherm zien?", Er komt een huisdier in beeld, "Kan je dat nog eens herhalen want je viel even weg", Bij iemand valt de verbinding uit., Je ziet iemand telefoneren, "Nee, zeg jij maar eerst", Iemand eet of drinkt iets, een echo/ruis op het geluid omdat er te veel micro's openstaan, De meeting loopt uit, Iemand toont tijdens een presentatie persoonlijke info, Er komt een kindje in beeld, "En wat denkt de rest?", "... sluit later aan bij de vergadering", "Kan je hiermee verder?", Iemand zet zijn camera uit om de verbinding te sparen., "Zullen we even pauzeren?", "Waar kan ik het handje vinden?", Iemand staat op en heeft een short aan. and "Ik heb zo meteen een andere afspraak".

More like this:

Bingo Team WK | Online vergadering | MEET | Corona Video call Bingo | Corona-zoom bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.