Biobingo

Biobingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 52 words: Celmond, Cel-anus, Leden, Schijnvoetje, Voedingsvacuole, Trilhaartjes, Borststuk, Vissen, Amfibieën, Reptielen, Vogels, Zoogdieren, Afdelingen, Klassen, Orden, Families, Geslacht, Veelcellige schimmels, Eencellige schimmels, Amoebe, Pantoffeldiertje, Celwand, Met longen uit de lucht, Planten, Dieren, Schimmels, Bacteriën, Celkern, Bladgroenkorrels, Rijken, Fotosynthese, Soort, Deling, Blaasje, Sporen, Wieren (algen), Sporenplanten, Zaadplanten, Tussen de schubben van kegels, Niet-symmetrisch, Tweezijdig symmetrisch, Veelzijdig symmetrisch, Uitwendig skelet, Inwendig skelet, Eencellige dieren, Sponzen, Holtedieren, Wormen, Weekdieren, Geleedpotigen, Stekelhuidigen and Gewervelden.

More like this:

Thema 3 Ordening | Thema 3: Ordening | Biodiversiteit | Ordening | Ordening Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.