Kringvijfdeklassers Bingo

Kringvijfdeklassers Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 40 words: Sterven en Opstaan, Vuil zijn, Zonden afwassen, Teken: Duidelijkheid, Zegel: Zekerheid, Kinderdoop, Volwassendoop, Verbond van God, Eigen keuze, Gemeentefeest, Familiefeest, Een warme douche, Onze zonden worden vergeven, Samen gestorven en begraven, Geldig je hele leven, Met God verbonden, Prachtig, Waardevol, Laat je dopen, Duif, Dominee, De hemel gaat open, In de naam van de Heilige Geest, In de naam van de zoon, In de naam van de vader, Jezus, Geloof, Leven als nieuwe mensen, Gedoopt in zijn naam, Ook Jezus gedoopt, Gods stem uit de hemel, Je zal gered worden, Dooplied, Doopvont, Kerk, Doopkaart, Sta op en laat je dopen, Dienst, Hemelse macht and Parel in Gods hand.

More like this:

Kringvijfdeklassers Bingo | Kringvijfdeklassers Bingo | Rozenkrans Bingo | Lesje Latijn D'Hek Landen | Liederenbingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.