Rozenkrans Bingo

Rozenkrans Bingo Card
Preview

This bingo card has 1 images, a free space and 29 words: Kruisteken, Geloofs- belijdenis, Eer aan de vader, Onze Vader, Wees gegroet Maria, O mijn Jezus, Blijde geheimen, Droevige geheimen, Glorievolle geheimen, Geheimen van het licht, De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aanMaria, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth, Jezus wordt aan God opgedragen in de tempel, Jezus wordt in de tempel terug- gevonden, Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan, Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana, Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering, De gedaante- verandering op de berg Tabor, De instelling van de Eucharistie, Jezus bidt in doods- angst tot zijn vader, Jezus wordt gegeseld, Jezus wordt met doornen gekroond, Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië, Jezus sterft aan het kruis, Jezus verrijst uit de doden, Jezus stijgt op ten hemel, De heilige Geest daalt neer over de apostelen, Maria wordt in de hemel opgenomen and Maria wordt in de hemel gekroond.

More like this:

Kringvijfdeklassers Bingo | test politieke bingo | CBA - Bingo | woordenschat NN 2 havo hoofdstuk 4 | CBA - Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.