חתונת הזהב - אלי ורותי

חתונת הזהב - אלי ורותי  Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 24 words: שבע, דני, חמישה, תלוש לאייס, נפוליאון, סידקרו, אחרי מלחמת ששת הימים, בית ראש הממשלה, חנה, אייל ורבקה, לחבוש כובע, אהובה, קורעוז, סרט, התעמלות, לבן וחלב, מייאו, שר המשפטים דב יוסף, פלפל ממולא, מירוצי סוסים ננסיים, רמאללה, גונדי, להביא עוף בלי עור ושומן and 39.

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.