Comment téléphoner

Comment téléphoner Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 27 words: goedendag, ik wil graag spreken met..., spreek ik met?, sorry, ik versta u heel slecht, wat kan ik voor u doen?, zegt u het maar, blijft u aan de lijn, met wie wilt u spreken?, hij is aan de lijn, een ogenblik aub, kunt u mij doorverbinden met...., op welke afdeling werkt hij?, u heeft zich vergist in het nummer, meneer ... is er niet, mevrouw ... .heeft een vrije dag, ik zal u terugbellen, kan ik een boodschap aannemen?, wat is uw telefoonnummer?, ik zal u terugbellen, waar gaat het over?, het gaat over, dhr ... neemt niet op, bedankt, er is telefoon voor u, graag gedaan, tot ziens and prettige dag.

⚠ This card has duplicate items: ik zal u terugbellen (2)

More like this:

Leerlingbespreking november '20 | Leerlingbespreking november '20 | TV Bingo | Kennismakingsbingo | Firstdate RWA

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.