Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 51 words: ja, de vriendin, jij gaat, het dier, de leeftijd, duur, de foto, ook, in, nee, en, ik heet, een ijsje, voor, de taal, de Nederlandse, de Française, met, te gek, groot, hij ontmoet, jij praat, wat is dat?, daar, de kat, de ouders, jij wilt/wil jij?, hier, een beetje, het telefoonnummer, het museum, de jongen, de cola, het adres, het meisje, de kip, de koffie, de kaas, maar, kom!, kijk!, de hond, de frietjes, het Duits, super, de broer, de leraar, ziek, de vriend, hoe and de salade.

More like this:

G1 U3 Woordkaartjes N-F | G2 - App 1 tm 3 - Unite 4 (N-F) | unidad 0 | Complimenten | unidad 0

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.