hetmuseumsuperhetmeisjemetneedekattegekendeFrançaisedeleeftijddekoffiedecolaookhetDuitskom!voorikheetdefotodebroereenijsjedeoudersjadevriendinhierjijpraathettelefoonnummerdejongenwat isdat?daardesalademaareenbeetjehetadreskijk!dehonddetaaldevriendjijwilt/wiljij?defrietjesdeNederlandsejijgaatziekdeleraarinhoedekaashijontmoetduurhetdiergrootdekiphetmuseumsuperhetmeisjemetneedekattegekendeFrançaisedeleeftijddekoffiedecolaookhetDuitskom!voorikheetdefotodebroereenijsjedeoudersjadevriendinhierjijpraathettelefoonnummerdejongenwat isdat?daardesalademaareenbeetjehetadreskijk!dehonddetaaldevriendjijwilt/wiljij?defrietjesdeNederlandsejijgaatziekdeleraarinhoedekaashijontmoetduurhetdiergrootdekip

- Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
 1. het museum
 2. super
 3. het meisje
 4. met
 5. nee
 6. de kat
 7. te gek
 8. en
 9. de Française
 10. de leeftijd
 11. de koffie
 12. de cola
 13. ook
 14. het Duits
 15. kom!
 16. voor
 17. ik heet
 18. de foto
 19. de broer
 20. een ijsje
 21. de ouders
 22. ja
 23. de vriendin
 24. hier
 25. jij praat
 26. het telefoonnummer
 27. de jongen
 28. wat is dat?
 29. daar
 30. de salade
 31. maar
 32. een beetje
 33. het adres
 34. kijk!
 35. de hond
 36. de taal
 37. de vriend
 38. jij wilt/wil jij?
 39. de frietjes
 40. de Nederlandse
 41. jij gaat
 42. ziek
 43. de leraar
 44. in
 45. hoe
 46. de kaas
 47. hij ontmoet
 48. duur
 49. het dier
 50. groot
 51. de kip