Bijna vakantie BINGO!

Bijna vakantie BINGO! Bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: Wat is GK?, Het is zo vreselijk veel!, Wat is UP?, Waarom moet het nu op deze manier?, Mag ik je even spreken?, CITO invoeren; kun je even helpen?, Heerlijk, die afvinklijst!, Is de groeps- indeling al klaar?, De startdatum klopt niet!, OGOO?, Ik heb de handleiding nog niet gelezen., Moet ik het zelf uitprinten?, Waarom moet dit in een nieuw format?, Ik red het echt niet!, Het gebeurd, ik wordt, nog niet. and Wil je even meekijken?.

More like this:

OTTE PUBER BINGO | Puber Bingo | Hieperdepiep 85! | Stief Bingo | Hans Koning Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.