test politieke bingo

test politieke bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: Politicus wordt in een slecht daglicht geplaatst., Dit valt niet te begrijpen, Cijfers en statistieken die uitvergroot worden., Informatie dat in een foute context gebruikt wordt., Bepaalde groepen die zich slecht gedragen (bv. vluchtelingen, moslims …), Ik heb van horen zeggen dat …, Eindelijk komt de waarheid aan het licht, Inspelen op angst, Free!, Inspelen op noden van een groep, Verantwoordelijk hiervoor is links / rechts, het is de schuld van het systeem, ereenvoudiging van, Tot een groep behoren, Buitenlandse vijand and Ik snap er niets van.

More like this:

Organellen enzo | ALV Bingo | Familiebingo | Online Les Bingo | KLETSKOEKBINGO

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.