ALV Bingo

ALV Bingo Card
Preview

This bingo card has 29 words: Iemand lacht zich kapot, De presentatie is niet leesbaar, Iemand praat niet goed in de microfoon en hier wordt iets van gezegt, Het Buitenspoor wordt afgekraakt, Technische problemen, Er praten 5 mensen tegelijk, “Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen”, Een passief-agressief antwoord, Iemand wordt boos, en verlaat de zoom, Er wordt ter plekke een nieuw begrip bedacht, Er wordt iemand uitgelachen, “We komen hier later op terug”, meer dan vijf keer hetzelfde woord in 1 minuut, voorzitter kent een commissie niet, afbeelding die tijdens de presentatie wordt gebruikt is niet duidelijk, iemand wordt gewezen op een onschuldige verspreking, iemand spreekt eentonig en is niet te volgen, iemand klaagt over het kraken van de snacks, Iemand gaat discussiëren over een onderwerp dat al is behandeld, “Want ik ben al (te) oud”, Iemand kan de die gemute is, Iemand heeft niet door dat z'n microfoon juist wel aan staat (en zegt iets niet ALV gerelateerd), Iemand klaagt dat het allemaal online moet, Iemands beeld is bevroren, er is een echo te horen, er loopt een kat in beeld, Iemand heeft zich niet goed ingelezen maar willen toch iets over een onderwerp zeggen, Er ontstaat een discussie over iets dat op facebook is gezet and Er ontstaat een discussie over iets dat al besloten.

More like this:

alv-bingo | Online vergader bingo | Bingo Team WK | BINGO meeting | ALV Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.