REUZEN BINGO

REUZEN BINGO Card
Preview

This bingo card has a free space and 8 words: ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien, alles met het woord reus erin, indrukwekkend, ik vind de duiker het mooiste, naar welke moet ik eerst heen, eindelijk een keer niet in Amsterdam, en dat in ons stadsje and het meisje is weer wakker.

More like this:

Yes we can Bingo | TOEKOMST BINGO | TOEKOMST BINGO | Nederlands in de klas | Niet snoepen Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.