Livets Utveckling

Livets Utveckling Bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: Fråga Helena, "Dehä borde ni kunna från gymnasiet", "Inte riktigt mitt kunskaps område", Läser en hel mening från PP, Kan inte svara på en ställd fråga, "Det här tas upp på djur-/ växt- riket", "Det här har ni haft på djur/ växt" (har ej haft), Är förbryllad av PP:ns innehåll, "Det här är egentligen gammal kunskap", Kan inte förklara bas kunskap till ämnes - lärarna, "Har Helena inte gått igenom det här?", Ivar räddar lektionen med smart input, Förklarar något fel, Fråga Mimma, "Jag måst säga att det här vet jag inte så mycket om" and Kommer sent till lektionen / efter pausen.

More like this:

Livets Utveckling 2.0 | PÅ SPÅRET-BINGO | Smarta 2.0 | PÅ SPÅRET-BINGO | Tågvärd Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.