G1 - App 1 tm 4 - Unite 3 (N-F)

G1 - App 1 tm 4 - Unite 3 (N-F) Bingo Card
Preview

This bingo card has 34 words: de musical, kijken, de week, welke, de dag, woensdag, dol zijn op, dansen, zingen, veel, dus, dan, de les, jammer, de training, vragen, jij komt, onmogelijk, misschien, jij wacht, verwacht, het antwoord, het bericht, de sms, jij leest, wij zijn, ik ben dol op zingen, je danst supergoed, ik heb gitaarles, ik heb basketbaltraining, ik kan niet dansen, ik ben dol op muziek, ik zing en ik dans, ga je gang, ik heb een rol and jij hebt de hoofdrol.

More like this:

G1 U3 Woordkaartjes N-F | AFC Bingo | Complimentendag Bingo | LJ1 laatste les | PARTNER BINGO

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.