Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has 25 words: ‘Bij mij werkt hij/zij wel goed’, ‘Moet gewoon harder werken’, ‘Had nooit naar havo5 moeten gaan’, Er wordt gezucht, Een mobiele telefoon gaat af, Een LO-docent complimenteert de inzet van iemand met 5 tekorten, We zitten er na vijf uur nog steeds, Een opmerking over dat de havo5 van vroeger beter was, Iemand geeft mobieltjes de schuld van een probleem, Een leerling wordt dom genoemd, Een vakdocent die niet oplet wanneer er iets gevraagd wordt, Drie docenten die tegelijkertijd iets eten, ‘Bij welke leerling zijn we?’, Een mentor is vergeten de notities te printen, Een Nederlands docent merkt een taalfout op, Heleen heeft snacks meegenomen, Een vakdocent heeft niet gedimd, Een docent komt te laat binnen, Er wordt over een gezamenlijke aanpak gepraat, Een mentor doet vaag over de thuissituatie van een leerling, We blijven tien minuten praten over één leerling, Een leerling wordt uitgelachen vanwege de lage cijfers, ‘Wat een lieve leerling is dit’, Iemand scheldt een leerling uit and Een docent is bezig met het voorbereiden van lessen.

More like this:

online zoom lectures | online zoom lectures | ALV Bingo | Interim-ALV 2022! | ALV Bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.