Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 39 words: de voornaam, de tv-zender, het begin, het geheim, de computer, wie, vragen, jij weet, de ervaring, luisteren, toneelspelen, verkopen, sinds, belangrijk, het spel(programma), hoe, de televisie, de nacht, uitnodigen, waarom, auditie doen, zenuwachtig zijn, vervelend,saai, omdat, waar, de jongere, uit het hoofd, lezen, iedereen, de weblog, laten zien, wanneer, de advertentie, de filmster, de liefde, de hobby, het tijdschrift, downloaden and het weerbericht.

More like this:

Taalontmoeting | Ik ga op reis .... | De tandarts | Nederlandse maaltijden | Bingo les sports

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.