Classroom / Akomanga

Classroom / Akomanga Bingo Card
Preview

This bingo card has 16 words: kei hea?, he aha?, na te aha?, ua?, Ka mau te wehi..., Ka mutu pea!, Ki waho, Ki roto, Ki runga, Ki raro, Ae, Kao, pea?, he aha to pirangi?, Kaore e whakaaro ahau? and Kua mutu.

More like this:

Te Reo Bingo | Kei a wai te kōrero ...? | Whakarea te 7 ma te hia? | Wharewhare NGA KUPU WAIWAI | Nau mai ki te Bingo!

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.