Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has 68 words: Gemeente Brummen, Fluviaal, Strang, Watersnoodramp, Genetische modificatie, Sawa’a, Watertoets, Debiet, Veluwe, Subductie, Cash crops, Dynamisch kustbeheer, BRIC landen, Stroomstelsel, Adaptief deltamanagement, Sneeuw, Loefzijde, Gentrificatie, Slufter, Amsterdam, Foto’s, Tuin, Pampa’s, Eieren meenemen, Bergjes, Atlas, eb, drietrapsstrategie, groene daken, Punselie koekjes, Vulkaan, Rivier, Examen, Grasmat, Vogels, Winterbed, Waterschap, Lentebed, Vincent z’n tuintje, Overstromingsrisicobewustzijn, Ja geen idee, Vloed, CIA factbook, Slimmigheid, Graancirkels, Delta, Bomen, Afrika, Steen, Verstedelijking, Albedo, estuarium, Zielige vwo klasjes, Tropisch fruit, Ananas, Tropisch regenwoud, El nino, IJstijd, Dijkverleggingen, Stralingsbalans, zandsuppleNtie , koeienoversteekplaats, Wildburg, Buurman en Buurman, Nieuws uit de natuur, Storks the movie, latente energie and Duinen.

More like this:

Klimaatbingo | carnaval bingo | Bertus' Bingo | revius weetjes | woordenschat bingo

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.