Buurtfeest Bingo 2019 RONDE 3/3

Buurtfeest Bingo 2019 RONDE 3/3 Bingo Card
Preview

This bingo card has 45 words: C: 2009, C: Bartje Dehandschutter, B: Huis dokter, A: Huis burgemeester, B: Kasteel van Oldeneel tot Oldenzeel, A: Kasteel van Kervijn, C: 1870, A: Smitse Oude Plaats, A: 2007, B: Bij Doores, B: Lemen huisje Dorus, C: Nagedachtenis 3 adellijke families, A: Jerry Blondel, A: Bavais (FR) en Asse, C: Cassel (FR) en Köln (D), C: Hof van Claes, C: Kasteel van Heetvelde, B: Processie, C: Woonst veldwachter, A: Bertha, A: Gespaard Pestepidemie, C: Bij Majeur, B: 2008, B: 1859, A: Kermis Oetingen, C: Halfweg den Berg, C: Parochieschool, B: Staaf, A: Hof van Collins, A: Oudeplaatsbaan, C: Edith, A: Bij Jean Van Peiper, A: Bij De Voetbalist, C: Overledenen oude kerkhof, B: Aan Sint-Anneken, C: Juul, B: Doornik en Tongeren, A: 1853, B: Danny Van Blondeel, B: Hof van Steenhault, A: Miel, C: Baan van Groote Gemeenschap, B: Paula, B: Wetinghenstraat and B: 3 gemeenten Kestergewoud.

More like this:

Barfje hier Barfje daar Bingo | Barfje hier Barfje daar Bingo | Muziek | Sacri Bingo | Hardloop Bingo Groep Karin

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.