Untitled Bingo

Untitled Bingo Card
Preview

This bingo card has a free space and 62 words: Consumptief krediet, Kredietkosten, Leenmotieven, Wettelijk minimum, Arbeidsverdeling, Eenmanszaak, BV, Toegevoegde waarde, Abstracte markt, Evenwichtshoeveelheid, Marktaandeel, Brutowinst, BTW, Opstalverzekering, Bonus-malus ladder, No- claimkorting, Zorgtoeslag, Bedrijfstak, Brutoloon, Beleggen, Eurozone, Provisie, Wisselkoers, Onzeker voorval, Inboedelverzekering, Onderverzekerd, Organigram, VOF, Arbeidsmarkt, Arbeidsparticipatie, Formele sector, Werkgelegenheid, Werkloosheid, Frictiewerkloosheid, Afschrijving, Productiefactoren, CBS, Inflatie, Koopkracht, Huurtoeslag, Onroerende zaakbelasting, Woningmarkt, Maatschappelijke kosten, Geldfuncties, Enkelvoudige rente, Spaardeposito, Variabele rente, Inkoopwaarde, Arbeidsproductiviteit, Productiecapaciteit, Innovatie, Kartel, Subsidie, Sociaal minimum, Solidariteitsbeginsel, Collectieve sector, Privatisering, Miljoenennota, Profijtbeginsel, Exportquote, Wederuitvoer and EMU.

More like this:

mavo 3 hele boek | hoofdstuk 7 en 8 | hoofdstuk 7 en 8 | hoofdstuk 7 en 8 | hoofdstuk 7 en 8

Play Online

Share this URL with your players:

For more control of your online game, create a clone of this card first.

Learn how to conduct a bingo game.

Call List

Probabilities

With players vying for a you'll have to call about __ items before someone wins. There's a __% chance that a lucky player would win after calling __ items.

Tip: If you want your game to last longer (on average), add more unique words/images to it.