ConsumptiefkredietProvisieEnkelvoudigerenteSociaalminimumAfschrijvingWederuitvoerEurozoneNo-claimkortingFormelesectorInkoopwaardeFrictiewerkloosheidArbeidsmarktOnroerendezaakbelastingWisselkoersInnovatieKartelOpstalverzekeringToegevoegdewaardeEvenwichtshoeveelheidBTWLeenmotievenBonus-malusladderExportquoteBrutowinstSubsidieBrutoloonMiljoenennotaKredietkostenWettelijkminimumCBSKoopkrachtWoningmarktVOFArbeidsparticipatieInflatieZorgtoeslagVariabelerenteCollectievesectorSpaardepositoArbeidsproductiviteitMaatschappelijkekostenEMUOnderverzekerdWerkgelegenheidEenmanszaakOnzekervoorvalBVInboedelverzekeringBeleggenSolidariteitsbeginselHuurtoeslagWerkloosheidPrivatiseringBedrijfstakArbeidsverdelingMarktaandeelGeldfunctiesAbstractemarktProfijtbeginselProductiefactorenProductiecapaciteitOrganigramConsumptiefkredietProvisieEnkelvoudigerenteSociaalminimumAfschrijvingWederuitvoerEurozoneNo-claimkortingFormelesectorInkoopwaardeFrictiewerkloosheidArbeidsmarktOnroerendezaakbelastingWisselkoersInnovatieKartelOpstalverzekeringToegevoegdewaardeEvenwichtshoeveelheidBTWLeenmotievenBonus-malusladderExportquoteBrutowinstSubsidieBrutoloonMiljoenennotaKredietkostenWettelijkminimumCBSKoopkrachtWoningmarktVOFArbeidsparticipatieInflatieZorgtoeslagVariabelerenteCollectievesectorSpaardepositoArbeidsproductiviteitMaatschappelijkekostenEMUOnderverzekerdWerkgelegenheidEenmanszaakOnzekervoorvalBVInboedelverzekeringBeleggenSolidariteitsbeginselHuurtoeslagWerkloosheidPrivatiseringBedrijfstakArbeidsverdelingMarktaandeelGeldfunctiesAbstractemarktProfijtbeginselProductiefactorenProductiecapaciteitOrganigram

Untitled Bingo - Call List

(Print) Use this randomly generated list as your call list when playing the game. There is no need to say the BINGO column name. Place some kind of mark (like an X, a checkmark, a dot, tally mark, etc) on each cell as you announce it, to keep track. You can also cut out each item, place them in a bag and pull words from the bag.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
 1. Consumptief krediet
 2. Provisie
 3. Enkelvoudige rente
 4. Sociaal minimum
 5. Afschrijving
 6. Wederuitvoer
 7. Eurozone
 8. No- claimkorting
 9. Formele sector
 10. Inkoopwaarde
 11. Frictiewerkloosheid
 12. Arbeidsmarkt
 13. Onroerende zaakbelasting
 14. Wisselkoers
 15. Innovatie
 16. Kartel
 17. Opstalverzekering
 18. Toegevoegde waarde
 19. Evenwichtshoeveelheid
 20. BTW
 21. Leenmotieven
 22. Bonus-malus ladder
 23. Exportquote
 24. Brutowinst
 25. Subsidie
 26. Brutoloon
 27. Miljoenennota
 28. Kredietkosten
 29. Wettelijk minimum
 30. CBS
 31. Koopkracht
 32. Woningmarkt
 33. VOF
 34. Arbeidsparticipatie
 35. Inflatie
 36. Zorgtoeslag
 37. Variabele rente
 38. Collectieve sector
 39. Spaardeposito
 40. Arbeidsproductiviteit
 41. Maatschappelijke kosten
 42. EMU
 43. Onderverzekerd
 44. Werkgelegenheid
 45. Eenmanszaak
 46. Onzeker voorval
 47. BV
 48. Inboedelverzekering
 49. Beleggen
 50. Solidariteitsbeginsel
 51. Huurtoeslag
 52. Werkloosheid
 53. Privatisering
 54. Bedrijfstak
 55. Arbeidsverdeling
 56. Marktaandeel
 57. Geldfuncties
 58. Abstracte markt
 59. Profijtbeginsel
 60. Productiefactoren
 61. Productiecapaciteit
 62. Organigram